tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:   Juhani Laaksonen, Paimio

Mitä tietoa kerätään:

Asiakas ottaa yhteyttä sähköpostilla esim. työpajoihin liittyen. Asiointi tapahtuu sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakkaan tietoja ei tallenneta erikseen mihinkään tietojärjestelmään, koska minkäänlaista jälkimarkkinointia tai asiakkaan tietoihin perustuvaa analysointia ei suoriteta.

Tällä sivustolla kävijöiden päivittäistä kumulatiivista määrää voidaan seurata laskurilla.

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait uudistuivat. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tämä sivusto on toteutettu webnode- palvelulla, joka on sitoutunut Eurooppalaisen GDPR tietosuoja-asetuksen asettamiin vaatimuksiin.  

https://www.webnode.com/fi/tietojenkasittelysopimus/